Skip to main content

Средња школа Нова Варош

Средња школа Нова Варош

Средња школа у Новој Вароши је основана Одлуком Владе Републике Србије (Сл. гласник РС, број 62/2018 од 10. 8. 2018. године). Настала је укидањем Гимназије „Пиво Караматијевић“ и Техничке школе у Новој Вароши, и њен је правни наследник.

Модерна школа за 21. век

Школа остварује планове и програме наставе и учења општег и стручног образовања и васпитања у трогодишњем и четворогодишњем трајању за следеће смерове гимназије и подручја рада стручне школе: Друштвено-језички смер; Природно-математички смер; Машинство и обрада метала; Електротехника; Трговина, угоститељство и туризам; Економија, право и администрација.

Средња школа Нова Варош | партнер Задужбине „Петар Мандић“ | породичне вредности | родитељство

У складу са стратешким циљевима образовања у Републици Србији, Средња школа из Нове Вароши поставља своје циљеве:

  • пружање квалитетног образовања уз ефикасно коришћење постојећих ресурса,
  • континуиран рад на унапређивању међуљудских односа,
  • стварање безбедних услова и окружења,
  • неговање духа заједништва и прихватање различитости,
  • пружање подстицајне климе за развој и напредовање ученика.

Средња школа је учествовала у разним пројектима и успоставила је сарадњу са истакнутим појединцима, установама и институцијама.

Пројекти и конкурси

„Откључавање Стема: Школе за бољи квалитет ваздуха“, „ Beyond“, „Youth 4air“, Пројекат „Модерна учионица“, Конкурс Министарства просвете чијим средствима су опремљени кабинети хемије и биологије, „Учимо и живимо демократију и људска права у школама“, FLEX програм, Путујући школски биоскоп: Слободна зона јуниор, „Учимо заједно да нам школе буду боље“, Willkommen, Популарна демократија, ЕУ Прогрес, „Синергија 20“, „Читајмо гласно“, „ Месец франкофоније“, Дијалог за будућност: По–крени!, Нисова олимпијада.

Истакнути појединци, установе и институције

Књижевник Енес Халиловић, Петница, Српска књижевна задруга, Задужбина „Родољуб Нићифоровић“ из Новог Пазара, Фондација „Лаза Костић“, Задужбина „Петар Мандић“.


Партнер Задужбине

Партнер Задужбине

Задужбинa „Петар Мандић“ је, у сарадњи са Средњом школом из Нове Вароши, 2023. године установила награду „Професор Боривоје Јелић“, која ће се 10. априла сваке године додељивати ученицима ове школе за најбоље литерарне радове на тему породичних вредности и родитељства.

 

Партнер | знање, правичност, несебичност | Задужбина „Петар Мандић“

Контакт:

Средња школа, Нова Варош

Бранка Ракоњац,
директорка

Јевстатија Караматијевића 26-30
СРБ- 31320 Нова Варош
Република Србија

Телефон: +381 (0)33 61 079
Имејл: srednjasnv[et]gmail.com
Интернет: www.srednjanv.edu.rs