Skip to main content

Друго предавање о AI

Друго предавање о AI

Након запаженог првог предавања о вештачкој интелигенцији, чији су предавачи били презвитер др Оливер Суботић и др Бранислав Кисачанин, са задовољством најављујемо другу сесију предавања о вештачкој интелигенцији.

Друга сесија предавања о вештачкој интелигенцији

Циклус предавања о вештачкој интелигенцији, које заједнички организују Матица српска, Институт за вештачку интелигенцију и Задужбина „Петар Мандић“, успешно се наставља, а за предавача испред Задужбине одабран је протонамесник Драган Поповић.


Пратите предавање преко „livestream-а“!

Пратите предавање преко „livestream-а“!

Уколико сте заинтересовани за тему вештачке интелигенције, а нисте у могућности да лично присуствујете предавању, запратите Задужбину „Петар Мандић“ и остварите могућност за праћење конференције о вештачкој интелигенцији уживо.

Попуњавањем формулара за праћење, биће вам послат линк ка „livestream-u“ када за то дође време, те ћете моћи да пратите предавање, где год се у том тренутку налазили.

Запрати Задужбину „Петар Мандић“ | обавештења о раду | новине на порталу | формулар за пријаву

Тема предавања протонамесника Драгана Поповића, аутора књиге Биоетика смрти. Утилитаризам и православље, биће: Изазови вештачке интелигенције из перспективе православне биоетике.

О предавачу, протонамеснику Драгану Поповићу

Протонамесник Драган Поповић | православна биоетика | вештачка интелигенција | предавање у Матици српској

Про­то­на­ме­сник Дра­ган По­по­вић је ро­ђен 18. но­вем­бра 1971. у Аран­ђе­лов­цу. По завршетку Ви­ше еко­ном­ско-ко­мер­ци­јал­не шко­ле Уни­вер­зи­тета у Но­вом Са­ду (1996) почиње да се интересује за православно богословље. После неколико година уписује и у року завршава Пра­во­слав­ни бо­го­слов­ски фа­кул­тет Уни­вер­зи­тета у Бе­о­гра­ду (2005). У периоду 2007-2009. године бо­ра­ви у Ати­ни (Грчка) на пост­ди­плом­ским богословским сту­ди­ја­ма и усавршавању грчког језика.

Биоетичким питањима се стручно бави дуже од једне деценије и представља једног од највећих познавалаца ове области међу свештеницима СПЦ. Аутор је монографије Би­о­е­ти­ка смр­ти. Ути­ли­та­ри­зам и пра­во­сла­вље (2022), која је поставила нове стандарде у сагледавању биоетичких изазова међу српским теолозима. Са грчког на српски језик је до сада превео пет књига написаних од стране највећих ауторитета Грчке цркве из области православне биоетике. Живи и ради у Београду.


Подели на друштвеним мрежама

Подели на друштвеним мрежама

Уколико желите да са својим пријатељима на друштвеним мрежама поделите информације о предавању на тему вештачке интелигенције и о могућности праћења конференције уживо путем интернета, то вам омогућава опција „подели“!

Подели на друштвеним мрежама | Задужбинa „Петар Мандић“

Тачан датум и време предавања о вештачкој интелигенцији, које ће се одржати у просторијама Матице српске, као и име предавача кога ће делегирати Институт за вештачку интелигенцију и назив његове теме, Задужбина ће благовремено објавити на својој интернет страници.