Skip to main content

Критеријуми

Критеријуми

Једна од редовних активности Задужбине „Петар Мандић“ јесте додела стипендија студентима техничких и других наука, у складу са расположивим фондом средстава.