Skip to main content

Литерарни конкурс

Литерарни конкурс

Задужбина „Петар Мандић“, доброчина установа са седиштем у Београду која негује успомену на претке Николе Тесле и популарише породичне вредности и родитељство у нашем друштву, у сарадњи са Средњом школом у Новој Вароши организује први литерарни конкурс поводом новоустановљене књижевне награде „Професор Боривоје Јелић“.

Циљ и пропозиције конкурса

Циљ конкурса је да се кроз ученичке радове афирмишу породичне вредности и родитељство у Србији, а посебно у Новој Вароши. Ученици ће писати радове у форми који сами одаберу (песма, прича, есеј и томе слично). Радове је потребно написати ћириличним писмом и предати их потписане шифром.

Литерарни конкурс | породичне вредности | родитељство | „Проф. Боривоје Јелић“ | СШ Нова Варош

Предвиђено је награђивање три најбоља рада, за које ће награда бити по 10.000,00 (десет хиљада) динара, која ће добитницима бити уплаћена путем жиро-рачуна. Поред новчане награде, ауторима најбољих радова ће бити лично уручено и луксузно издање књиге Тесла: Духовни лик, са посветом аутора.

Такмичење ће се одржати у просторијама Средње школе у Новој Вароши 31. марта 2023. године у 13.15 часова. Тема за литерарни конкурс ће бити отворена из запечаћене коверте на сам дан такмичења, пред комисијом која ће надгледати процес такмичења. Предвиђено је да израда литерарних радова траје два школска часа, односно 90 минута.

Оцењивање написаних радова ће спроводити независна стручна комисија из Београда, чији ће састав бити објављен приликом објаве добитника награда. Сваки члан комисије ће независно од друга два члана изабрати три најбоља рада по свом личном избору. У случају да се појединачни избори чланова комисије не буду поклапали у довољној мери или да поклапање буде такво да прелази број предвиђених награда, за финалну одлуку која се тиче избора међу радовима који имају исти број гласова ће бити консултован референтан члан Стручног савета Задужбине „Петар Мандић“.

Проглашење најбољих ученичких радова биће 10. априла 2023. године, на дан рођења професора Боривоја Јелића. После дешифровања имена аутора, награђени радови ће бити објављени на званичној интернет презентацији Задужбине „Петар Мандић“ на адреси teslamandic.org.


Желимо вам пуно инспирације на предстојећем такмичењу!