Skip to main content

Резултати такмичења

Резултати такмичења

У складу са претходно дефинисаним одредбама поводом литерарног конкурса за награду „Професор Боривоје Јелић“, објављују се резултати такмичења са образложењем чланова жирија.

Добитници награде „Проф. Боривоје Јелић“

Жири у саставу:

  1. Професор српског језика и књижевности Мирјана Штрбац
  2. Књижевница и песникиња Лела Марковић
  3. Презвитер др Оливер Суботић

констатовао је да су од 30 пристиглих радова њих 29 технички исправни (један рад је био бланко), те су као такви узети у обзир приликом доношења одлуке.

Средња школа Нова Варош | партнер Задужбине „Петар Мандић“ | породичне вредности | родитељство

Сваки члан комисије је засебно ишчитавао радове и доносио своју одлуку независно од друга два.


Професорка Мирјана Штрбац

Проф. Мирјана Штрбац је као три најбоља састава изабрала радове под шифрама ПОБЕДА, СИДРО7 и 17175.

Мирјана Штрбац | проф. српског језика и књижевности | литерарни конкурс | „Проф. Боривоје Јелић“

Њено образложење је следеће:

ПОБЕДА  -  Изузетно богата, барокна реченица, испуњена изразито поетичним метафорама и поређењима. Правописно и језичко-стилски одлично написано. Слика из детињства прелива се у слику садашњости кроз опозиције младост/старост, мај/новембар, сјај сунца/сивило.

Човек долази на овај свет и одлази са њега остављајући за собом трагове - децу, то је најбољи залог трајања. Приповедач се кроз ове две слике захваљује за прилику што постоји, прихватајући све тихо као и његови родитељи, на тај начин им одаје почаст (мотив ћутања, тишине, камен/скамењено). Дубоко мисаоно понирање у смисао и суштину живота и живљења.

СИДРО7 -  Приповедач трепери унутрашњим миром и тихом радошћу истинског хришћанина. Правописно и језичко-стилски одлично написано. Прича варира мотив породичног склада какав се некада чешће сретао у нашој књижевности („Претпразничко вече“ А. Шантић, „Међу својима“ В. П. Дис, „Прва бразда“ М. Глишић). 

Идилични приказ патријархалне породице исказује чежњу за опстанком идеје породице у данашње време, а коју би требало сачувати, јер је само таква породица залог стварања здравог и стабилног човека, те истог таквог друштва.

17175 - Изузетно добро компонована прича која кроз градацију, са елементима алегорије сажима животне заблуде приповедача. Занос другим и другачијим, бежање од корена, те мотив неограничене родитељске љубави изражене кроз вапаје за трунком пажње чине окосницу приче.

Ток живота доводи приповедача до закаснеле спознаје значаја родитеља и кајања због пропуштеног времена које се не може вратити. Веома писмено, а језик и реченица стилски одмерени.“


Књижњвница Лела Марковић

Књижевница Лела Марковић је као три најбоља састава изабрала радове под шифрама ПОБЕДА, СУНЦЕ и 17175.

Лела Марковић | књижевница и песникиња | литерарни конкурс | награда „Проф. Боривоје Јелић“

Своју одлуку образложила је на следећи начин:

„Првонаграђени прозни рад под шифром ПОБЕДА одликује разрађеност теме и аутентични доживљај родитеља, уметнички изражен. Писмени израз је сигуран и зрео. Дивне метафоре осликавају време унутар којег бди познање пролазности. Правилно бирани цитати доприносе уметничком изразу и говоре да је аутор начитан, односно нахрањен бираном литературом, оном која отвара врата за суштинске одговоре.

Овај млади аутор служи се изразом у чијим се сликама и значењу ужива. Он не сматра потребним објашњавање појма поштовања оца и матер своје, то поштовање извире из самог састава и осваја структуром описа, ненаметљиво, али убедљиво. Аутор је и лиричар, што се види из предивно скројеног завршетка наглашеног у понављању недореченог које довољно говори. Аутор је испунио задатак јер његово поштовање извире из љубави а љубав из поштовања.

Другонаграђени рад, песма по шифром СУНЦЕ, обасјала је овај конкурс стихованим зрацима. Песма је састављена од шест, различито римованих и метрички неједнаких, строфа. Унутар строфа, стихови су хронолошки уређени, римовано складни, што даје мелодију целој песми. Понављањем прве строфе на крају песме постигнут је лирски ефекат. Песма је поетско-сликовити израз породичних вредности и хронологија живота породице у којој су родитељи њени ствараоци и сведоци.

Аутор сликовито и суштински дефинише задату тему. Мирис пецива и чагрљање шољица у кући назива срећом и миром, спокојство породицом, а дом назива љубављу и нежношћу. То познање говори о поштовању онога ко је такав дом и породицу створио. Требало је бити занатски вешт па одговорити на задату тему у стиху и довољно заљубљен у поезију да би се овако значајни појмови могли опевати у стиху.

Трећенаграђени прозни рад под шифром 17175 је занимљива имагинација. Она је лирско путовање кроз време, па окаснело сазревање и кајање. Ауторка очигледно (због узраста) није потпуно доживела и проживела породицу, али ставља себе у улогу одрастајућег бића које се одмакло од породице и осврће за њом. Тема је добро разрађена и сваки њен део има, примерене узрасту, филозофске закључке што говори о литерарном капацитету и потенцијалном стилу писања у будућности.

Прича није пасивна већ има своју динамику и ток. Иако имагинаран, литерарном храброшћу ауторке састав је лепо осмишљена прича о кајању и праштању. „То мало променило би много. Али младост, лепа сјајна и полетна то није разумела“, завршава лирски ауторка.“


Презвитер др Оливер Суботић

Презвитер др Оливер Суботић је као три најбоља састава изабрао радове под шифрама 17175, АКОРД77 и СИДРО7.

Оливер Суботић | презвитер | СПЦ | оснивач | Задужбина „Петар Мандић“

Кратко образложење одлуке:

„Рад 17175 одскаче од свих осталих у погледу уједначености квалитета, што га је издвојило већ у првом читању. Читак рукопис, висок ниво граматичке исправности текста и леп стил писања су његове одлике са техничке стране. У садржајном смислу, красе га дубина и јасноћа мисли, уз закључну поруку која младе нараштаје јасно опомиње на потребу поштовања родитеља током целог живота.

Рад АКОРД77 се, поред несумњивог квалитета у техничком смислу, у садржајном погледу  издвојио веома јасном поруком и изузетно инспиративном перцепцијом породице по угледу на аналогију из природе. Својим садржајем овај рад уности светлост у душу читаоца и везује веома пријатне конотације за породицу у њеном ширем контексту, који нас подсећа на дубоке, невидљиве корене који стоје иза видљивих грана нашег живота.

Рад СИДРО7, попут претходна два рада, натпросечно задовољава техничке критеријуме, док се у садржајном смислу истиче нагласком на унутрашњи доживљај породичног јединства и синергије. Нагласак на благодарности деце за родитељску љубав и бригу је важна порука овог рада, који се у вредносном смислу ослања на вековну хришћанску традицију породице као мале цркве.“ 


Најбољи литерарни радови

Најбољи литерарни радови

Поређењем појединачних мишљења чланова жирија, а на основу претходно усвојене методологије, констатовано је да су радови

  • ПОБЕДА;
  • 17175;
  • СИДРО7

добитници овогодишње награде „Професор Боривоје Јелић“, која се додељује за најбоље ученичке радове на тему породичних вредности и родитељства.

Боривоје Јелић | професор српског језика и књижевности из Нове Вароши | литерарна награда

Након дешифровања имена аутора од стране Средње школе у Новој Вароши, Задужбина „Петар Мандић“ ће ауторима награђених радова уплатити износ од 10.000 динара на жиро-рачун, који је потребно електронском поштом да доставе Задужбини преко Средње школе. Додатно, ауторима поменута три рада биће уручена и књига Тесла: Духовни лик, са посветом аутора.

На предлог Оливера Суботића, једног од оснивача Задужбине „Петар Мандић“, књигама Тесла: Духовни лик ће бити даровани и аутори радова СУНЦЕ и АКОРД77, који су ушли у ужи избор, будући да су поменути радови веома квалитетни, а да се рад СУНЦЕ по оригиналности своје структуре издваја од свих.

После дешифровања имена, радови ће бити објављени на интернет порталу Задужбине „Петар Мандић“.

У Београду, 10. април 2023.