Skip to main content

Дешифровање

Дешифровање

Након објављених резултата првог такмичења новоустановљене књижевне награде „Професор Боривоје Јелић“, под покровитељством Задужбине „Петар Мандић“, Средња школа у Новој Вароши је приступила дешифровању награђених радова.

Дешифровање награђених радова

Дана 10. априла 2023. године професорка српског језика и књижевности Николина Крџавац и директорка школе Бранка Ракоњац, у просторијама школе су дешифровале радове награђене новчановом наградом и књигом Тесла: Духовни лик.

Бранка Ракоњац | Николина Крџавац | СШ Нова Варош | књижевна награда „Проф. Боривоје Јелић“

Победници на тему „Поштуј оца свога и матер своју“

Победници на тему „Поштуј оца свога и матер своју“

  1. „ПОБЕДА“ – Стефан Младеновић, ученик четвртог разреда образовног профила електротехничар рачунара;
  2.  „17175“ – Ива Ранђеловић, ученица трећег разреда природно-математичког смера гимназије;
  3.  „СИДРО 7“ – Андреа Шапоњић, ученица четвртог разреда природно-математичког смера гимназије.

Победнички радови награђени су новчаном наградом и књигом Тесла: Духовни лик.

Никола Тесла | „Тесла: Духовни лик“ | књига о Тесли | лик и дело Николе Тесле | преци Николе Тесле

Похваљени радови, награђени књигом Тесла: Духовни лик:

  1. „СУНЦЕ“ – Андријана Ранитовић, ученица четвртог разреда образовног профила економски техничар;
  2. „АКОРД 77“ – Калина Ракоњац, ученица првог разреда природно-математичког смера гимназије.