Skip to main content

Критеријуми избора

Критеријуми избора

Приликом доделе стипендија, Управни одбор Задужбине користи методологију која омогућава да средства дођу у праве руке. Избор студента који добија стипендију зависи од апсолутне већине гласова чланова Управног одбора, који гласају независно једни од других и без утицаја једних на друге.

Предуслови за добијање стипендије

Поред критеријума који су у виду смерница већ дефинисани у Статуту Задужбине, постоје одређени предуслови који морају бити испоштовани.

Предуслови | новчана стипендија Задужбине „Петар Мандић“ | интересовање за Николу Теслу

То су:

  • Да је кандидат из општине Нова Варош или пореклом из ње. Овај критеријум је уведен стога што је општина Нова Варош једна од сиромашнијих у Србији и, при том, изложена сталној тенденцију исељавања становништва, а из ње је пореклом Петар Мандић, по коме Задужбина носи име.
  • Да студира техничке и друге науке које не морају нужно бити техничке, но студенти техничких наука имају предност у случајевима истог броја гласова.
  • Да су студенти заинтересовани како за лик и дело Николе Тесле, тако и за његове претке. Овај критеријум се спроводи писаним саставом на одређену тему.
  • Предност имају студенти из осетљивих друштвених група (студенти без родитељског старања, из једнородитељске породице, студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним или ретким болестима), у случају истог броја гласова два или више кандидата.
  • У разматрање се узима општи успех у средњој школи, односно факултету.
  • У разматрање се узима социјални статус и општа ситуација породице из које долази кандидат.
  • Због избегавања сукоба интереса, добитник стипендије не може бити лице које у блиским рођачким односима са члановима Управног одбора Задужбине.