Skip to main content

Семинари

Семинари

Школе родитељства у организацији Задужбине „Петар Мандић“ имају крајње практично усмерење и тичу се стицања применљивих и корисних знања у пракси, потребних да би се формирао и очувао складан брак и да би се у психофизичком смислу васпитала здрава деца. 

Предавања и дијалози

Структура часа је у првом делу једносмерна, у виду предавања на конкретну тему, док је у другом делу двосмерна, у смислу дијалога између предавача и полазника.

Школе родитељства | складан брак | васпитана деца | породични односи | Задужбина „Петар Мандић“

Школе родитељства Задужбина изводи у сарадњи са клиничким психологом Влајком Пановићем, познатим српским стручњаком из домена теме породице и породичних односа.

Теме школа родитељства

  • Препоруке за избор брачног партнера и искуства из праксе;
  • Прва година брака и ситуације које је карактеришу;
  • Разлог настанка конфликата међу брачним партнерима и њихово решавање;
  • Период трудноће и однос мајке и оца према још нерођеном детету кроз искуства пренаталне психологије;
  • Долазак детета на свет и препоруке током периода дојења;
  • Прве године детета и развојне особености тог периода;
  • Полазак у вртић и предшколску установу и оно што прати дати период;
  • Припрема за полазак у школу и прва година школе;
  • Особености основношколских периода;
  • Изазови адолесценције за породицу.

Похађање семинара је бесплатно.