Skip to main content

Родитељство

Родитељство

Једна од главних активности на коју је Задужбина „Петар Мандић“ усмерена у свом стратешком деловању јесте и афирмације теме родитељства. Афирмација се, пре свега, огледа у организовању школи родитељства, али и у залагању за увођење школског предмета Родитељство, популаризацији вишедетних породица и стипендирању даровитих студената који су у тешкој породичној ситуацији.


Хришћанске породичне вредности

Сам концепт родитељства је заснован на хришћанским породичним вредностима које је Никола Тесла понео из свог родитељског дома, а које су општеприхваћене и препознате као фундаменталне породичне вредности. У питању су поштовање, искреност, поверење, поштење, марљивост, милосрђе и љубав као свеза свих претходних врлина.