Skip to main content

Знање

Знање

Задужбина „Петар Мандић“ се не залаже тек за пуко стицање знања у енциклопедијском кључу размишљања, на начин на који је оно присутно у већини данашњих образовних институција, од основне школе до факултета, већ за знање које је неодвојиво од врлине.

Стицање истинског знања

Сматрамо да стицање знања из природних и друштвених наука треба верно да прати и стицање истинског знања које се тиче животног смисла, врлинског живота, људског односа према другом човеку и свести о одговорности према свету у коме живимо.

Никола Тесла | „Проблем повећања људске енергије“ | знање | хришћанство и наука

Знање које је развезано од врлине води ка девијацијама које су јасно виђене у 20. веку, кроз два светска рата и глобално страдање проузроковано научним сазнањима иза којих није стајао вредносни систем у служби човека.

По угледу на Теслине претке, који су махом били православни свештеници, сматрамо да хришћански систем вредности у себи поседује комплетан капацитет потребан да научно знање буде употребљено на човекову корист. Наведено Теслиним речима, изреченим у чувеном чланку „Проблем повећања људске енергије“ – потребно је да научници буду „инспирисани како хришћанством тако и самом науком, у свом раду на повећању добробити човечанства“.