Skip to main content

Парцела 1891

Парцела 1891

Основну имовину Задужбине представља поклоњено земљиште на парцели 1890 катастарске општине Радоиња (општина Нова Варош), која је добијена на поклон од Видомира Суботића.

Куповина парцеле 1891 у Радоињи

Од средстава прикупљених од продаје књиге Тесла: Духовни ликЗадужбина „Петар Мандић“ је 28. октобра 2022. године купила парцелу под катастарским бројем 1891.

Етно-музејски комплекс | преци Николе Тесле | нова парцела у Радоињи | Нова Варош

Нова парцела се граничи са парцелом 1890, те је тако површина на којој ће се налазити етно-музејски комплекс значајно проширена.

Музеј | преци Николе Тесле | нова парцела у Радоињи | Нова Варош

На поменутим парцелама је планирана, поред етно-музејског комплекса, и изградња шеталачке зоне и садржаја за децу.