Skip to main content

Дијалог

Дијалог

Неговање друштвеног дијалога, посебно дијалога религије и науке, један је од кључних циљева Задужбине „Петар Мандић“.