Skip to main content

Четврто предавање о AI

Четврто предавање о AI

Дана 11. октобра 2023. године, у тројној организацији Матице српске, Института за вештачку интелигенцију Србије и Задужбине „Петар Мандић“, одржано је ново предавање о вештачкој интелигеници.

Четврто поглавље дијалога о вештачкој интелигенцији

Учесници дијалога о вештачкој интелигенцији били су проф. др Владо Делић, делегиран испред Института, и др Драган Новковић, делегиран испред Задужбине.

Теме о којима су предавачи говорили тицале су се достигнућа у развоју говорних и језичких технологија на бази вештачке интелигенције, као и њених историјско-филозофских аспеката.


Проф. др Владо Делић

„Достигнућа у развоју говорних и језичких технологија на бази AI - добробити и опасности“

Др Владо Делић | предавање о вештачкој интелигенцији | Матица српска

У свом излагању о развоју говорних и језичких технологија на бази AI проф. др Владо Делић се осврнуо на тренутни домет ове области када је реч о решењима која се тичу преноса говора у текстуалну форму и преноса текста у говорну форму, уз помоћ технологија вештачке интелигенције.

Професор Делић је представио више софтверских решења у том погледу и њихове практичне примене, посебно апострофирајући примену код људи са инвалидитетом, којима су она велика помоћ у свакодневном животу, обављању разних активности, комуникацији и тако даље.

Предавач је посебно истакао потребу да наша земља развија своја сопствена решења на овом пољу, из више разлога. С тим у вези је представио софтверско решење које је његов програмерски тим развио за потребе здравствених установа, које сада имају могућност да гласовним уносом података добијају прецизан лекарски извештај у текстуалном облику, који обухвата и стручне термине на латинском језику.

Професор Делић се залаже за употребу вештачке интелигенције у применама које доносе добробит човеку. Притом, он указује и на то да је потребно решити проблем злоупотребе ове технологије, на пољу deepfake феномена, приватности, безбедности, крађе идентитета кроз клонирање гласа и томе слично.


Др Драган Новковић

„Историјско-филозофски аспекти вештачке интелигенције“

Др Драган Новковић | предавање о вештачкој интелигенцији | Матица српска

Професор  Драган Новковић је у наставку одржао предавање о историјско-филозофским аспекти вештачке интелигенције.

Он је почео од старогрчке философске мисли, да би се задржао на Демокриту, који је направио прекретницу увевши један типично материјалистички философски дискурс који познаје само атоме и њихово кретање.

Професор Новковић је посебан акценат ставио на Декартову философију, која је по његовом мишљењу, темељ садашње науке, која је типично материјалистичка у својој основи. Професор Новковић указује да је Декарт био ученик језуитске школе и хришћанин, али да су његове поставке биле такве да су заправо искључиле Бога из теме природних феномена, колико год да је Декарт, као верујући човек, желео супротно.

Професор Новковић је изнео мноштво занимљивих података који се тичу Декартовог живота и неке мање познате епизоде, да би у наставку нагласио да се вештачка интелигенција, у облику у коме је данас, дирекно ослања на оно што је Декартово философско наслеђе, које је, према мишљењу професор Новковића, дефектно јер пати од озбиљног недостатка укључувања духовне сфере у природне феномене.

Професор Новковић је нагласио да је потребна промена парадигме и начина размишљања у овом домену, те да сви проблеми које данас имамо, па тако и они који се појављују у сфери вештачке интелигенције, потичу од погрешно постављене декартовске парадигме.


У наставку је уследило укључење присутних, који су имали своја питања и коментаре. Оба професора су се сложила да је, између осталог, термин „вештачка интелигенција“ споран, али да је општеприхваћен.

Проф. др Владо Делић | др Драган Новковић | предавање у Матици српској

После предавања и живе дискустије, предавачи су заједно са управитељем, Владимиром Обућином, председником Управног одбора, Николом Пурићем, и оснивачем Задужбине „Петар Мандић“, Оливером Суботићем, као и неколицином заинтересованих слушалаца, наставили разговор о вештачкој интелигенцији и њеним изазовима у неформалној атмосфери свечаног салона Матице српске.

Проф. др Владо Делић | др Драган Новковић | др Оливер Суботић | Владимир Обућина | Никола Пурић

Запрати за информације о наредном предавању

Запрати за информације о наредном предавању

Предвиђено је да се до краја године одрже још два прeдавањa о вештачкој интелигенцији. Да бисте благовремено добили информације о сваком од наредних предавања, његовој теми и актерима, кликом на опцију „Запрати“ и попуњавањем формулара, остварићете ту могућност.

Запрати Задужбину „Петар Мандић“ | обавештења о раду | новине на порталу | формулар за пријаву