Skip to main content

Др Ивана Кртолица

Др Ивана Кртолица

Др Ивана Кртолица, научни сарадник Института за вештачку интелигенцију Србије, одржаће предавање о вештачкој интелигенцији.

Бенефити примене модела вештачке интелигенције у области екологије и инжењерства заштите животне средине

Предавање ће се одржати у четвртак, 16. новембра 2023. године у Свечаној сали Матице српске, са почетком у 18.00 часова.
Други предавач, кога делегира Задужбина „Петар Мандић”, биће проф. др Александар Петровић, редовни професор културне антропологије, етике и историје науке на Филозофском факултету Универзитета у Београду.


Пратите предавање преко „livestream-а“!

Пратите предавање преко „livestream-а“!

Уколико сте заинтересовани за тему вештачке интелигенције, а нисте у могућности да лично присуствујете предавању, запратите Задужбину „Петар Мандић“ и остварите могућност за праћење конференције о вештачкој интелигенцији уживо.

Попуњавањем формулара за праћење, биће вам послат „livestream“ линк када за то дође време, те ћете моћи да пратите предавање, где год се у том тренутку налазили.

Запрати Задужбину „Петар Мандић“ | обавештења о раду | новине на порталу | формулар за пријаву

Детаљи о предавању

„Познавање принципа функционисања модела заснованих на вештачкој интелигенцији за данашње научнике не представља само изазов, већ и обавезну вештину, било да се баве проучавањем природних или друштвено-хуманистичких наука.

Како модели засновани на вештачкој интелигенцији (ВИ) не изискују експлицитно програмирање, већ „уче“ на основу искуства, бројни сетови података прикупљани у циљу процене еколошког статуса одређеног екосистема могу бити одлична база за обучавање модела заснованог на ВИ.

Основни бенефит примене модела ВИ је способност обраде великих сетова података и варијабли које немају међусобну линеарну зависност. Једном развијен модел машинског учења може у будућим истраживањима служити као користан алат у мониторингу екосистема омогућавајући на тај начин промптно реаговање одговарајућих институција у циљу спречавања еколошких катастрофа. 

Способност обраде сателитских снимака и података прикупљених са одређених сензора помоћу модела вештачке интелигенције представља нову етапу научно-истраживачке делатности у области еколошких истраживања која научницима пружа бројне могућности за постизање одрживог развоја и очувања животне средине.“

др Ивана Кртолица

О предавачу, др Ивани Кртолици

Др Ивана Кртолица | предавање о вештачкој интелигенцији | екологија | заштита животне средине

Др Ивана Кртолица је Научни сарадник Института за вештачку интелигенцију. Основно академско образовање стекла је на Природно-математичком факултету у Новом Саду, смер Биологија/хемија, где је завршила основне и мастер студије. Докторске студије завршила је на Факултету техничких наука у Новом Саду, смер Инжењерство заштите животне средине.

У оквиру истраживања током израде докторске дисертације применила је модел вештачких неуронских мрежа за процену еколошког статуса Дунава на основу зависности биолошких и хемијских параметара прикупљених током Заједничког истраживања Дунава у организацији Међународне комисије за заштиту Дунава. На Институту за вештачку интелигенцију наставља своја истраживања на тему примене модела вештачке интелигенције у области инжењерства заштите животне средине.

Ангажована од стране Уједињених нација као Национални консултант за примену вештачке интелигенције у пројектима Зелене агенде.

Награђена Изузетном наградом Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у току студија.


Подели на друштвеним мрежама

Подели на друштвеним мрежама

Уколико желите да са својим пријатељима на друштвеним мрежама поделите информације о предавању на тему вештачке интелигенције и о могућности праћења конференције уживо путем интернета, то вам омогућава опција „подели“!

Подели на друштвеним мрежама | Задужбинa „Петар Мандић“