Skip to main content

Дешавања

Дешавања

Вредносни систем Задужбине „Петар Мандић“ заснива се на краткој формулацији која гласи: ЗНАЊЕ, ПРАВИЧНОСТ, НЕСЕБИЧНОСТ. Своје вредности Задужбина спроводи у дело кроз рад на остваривању оперативних и стратешких циљева, а у остваривању мисије је отворена за сарадњу са институцијама и појединцима у земљи и иностранству.

Обавештења

Обавештења

Задужбина „Петар Мандић“ редовно вас информише о дешавањима која су повезана са њеним радом.
Догађаји

Догађаји

Представници Задужбине „Петар Мандић“ се редовно одазивају догађајима који подстичу и промовишу вредности на којима се темељи њен рад.
Преносимо

Преносимо

Између више помињања рада Задужбине „Петар Мандић“ у средствима јавног информисања, издвајамо следеће:Дијалог

Дијалог

Задужбина „Петар Мандић“ негује друштвени дијалог, посебно дијалог религије и науке.
Дешавања у вези са радом Задужбине „Петар Мандић“

Било да се ради о сарадњи и дијалогу са релевантним институцијама, организацијама и појединцима, учествовању у значајним догађањима или промовисању рада Задужбине „Петар Мандић“ у средствима јавног информисања, настојимо да посетиоци наше званичне интернет презентације буду о томе правовремено обавештени.